Home > General > Antikey.exe

Antikey.exe

Click to Run a Free Scan for UniKey.exe related errors UniKey.exe file information UniKey.exe process in Windows TaskManager The process known as UniKey 4.0.8 Final or Unikey_4_0 belongs to software UniKey Supports 64-bit Windows 2K/XP and above. This new version includes many changes and improvements, both in Vietnamese processing engine and user interface. There is now also an open-source Linux and FreeBSD version available under the name of X-UniKey.

Nếu muốn chuyển đổi qua lại giữa bàn phím tiếng Việt (V) và Anh (E), bạn chỉ việc nhấn chuột lên biểu tượng của Unikey. In the project page you can also find links to a number of Vietnamese fonts.A library has been developed by a contributor that will help you integrate this software in Visual I will build a special version for Windows XP in the next few days. Other processes hpkbdapp.exe regedit.exe winsrc.dll UniKey.exe polipo.exe mpbtn.exe prunnet.exe nv4_mini.sys synciosdeviceservice.exe winfldrv.sys sentinel.sys [all] © file.net 10 years of experience MicrosoftPartner TermsPrivacy go to this web-site

Run a free scan to find out how to optimize software and system performance. Do you have additional information? New feature: UniKey now has very nice notifications visible for both desktop and metro applications when running in Windows 8. What do you know about UniKey.exe: How would you rate it: < Please select > important for Windows or an installed application (++) seems to be needed (+) neither dangerous nor

  1. Unikey is a freeware - one man build, none ad.
  2. Ví dụ: chữ toán có thể được viết thành tóan.
  3. Oct. 1, 2005: Update release: UniKey 3.63 Update release: x-unikey 1.0.3 History Jan. 17, 2006: UniKey 4.0 Beta 2 released.

Phiên bản bộ gõ tiếng Việt Unikey mà chúng tôi đang giới thiệu là dành cho mọi hệ điều hành Windows. Tuy bạn có thể gõ phím dấu ngay sau các chữ cái gốc, nhưng điều này dễ dẫn đến việc bỏ dấu không nhất quán. Phần mềm tương tự Unikey GoTiengVietFx 3/5 Gõ tiếng Việt trên Văn bảnTocKyVNKey 3/5 Bộ gõ tiếng Việt chuyên nghiệp VTKeyGõ tiếng Việt có dấu FVIKHỗ trợ gõ tiếng Việt có Thêm vào chặn quảng cáo Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:Windows NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/Windows7/8/10 Download thêm bàn phím tiếng việtbộ gõbộ gõ tiếng Việtchuyển mã unicodedown load unikeydown unikey 4.0download unikeydownload

Download, it's 100% FREE! 74,139,804 programs installed Home Programs Publishers Download, it's 100% FREE! This is a true unicode application using only Arial font, no extra "old" Vietnamese font is needed. Name* E-mail (will not be published) Comment* Add a comment 0 Guest Lastyear How to type Vietnamese with Apple Mac system? http://www.unikey.org/bdownload.php Uninstalling this variant: In case you experience problems using UniKey.exe, you can uninstall the associated program (Start> ControlPanel> UninstallaProgram> UniKey or UniKey 4.0.8 Final) or look for help from the software

Nếu muốn thay đổi kiểu gõ hay bộ mã, hoặc cấu hình Unikey, bạn nhấp chuột phải lên biểu tượng để mở menu pop-up, sau đó chọn kiểu gõ hay bộ Các bạn hãy bật loa để nghe hướng dẫn Ngoài ra bảng chuyển mã còn hỗ trợ rất nhiều tính năng thú vị như chuyển toàn bộ văn bản đang copy Dec. 1, 2005: Update release x-unikey 1.0.3b: Fixed some bugs that cause x-unikey to crash when macro is enabled. Important: Some malware also uses the file name UniKey.exe, for example not-a-virus:RiskTool.Win32.PsKill.aal (detected by Kaspersky), and W32.IRCBot.Gen (detected by Symantec).

Relative to the overall usage of users who have this installed on their PCs, most are running Windows 7 (SP1) and Windows 7. Application using this process: Unknown Recommended: Scan your system for invalid registry entries. Cách sử dụng bảng gõ tắt trên Unikey Unikey cung cấp cho người dùng tính năng đặc biệt hữu ích: bảng gõ tắt. However, running too many processes on your system may affect your PC’s performance.

Hiện Unikey 4.2 RC3 chỉ mới được phân phối dưới dạng file zip (bạn cần giải nén và chạy trực tiếp để dùng). This software is distributed under the GNU GPL from the original project Unikey.org Tieng Viet Home News Download Source Code Manual F.A.Q. Nếu bạn không phải là chuyên gia hoặc không am hiểu hệ điều hành đang sử dụng vui lòng thực hiện theo các bước tải Unikey thông thường như hướng dẫn. Giao diện màn hình chính của Unikey vô cùng đơn giản Phiên bản Unikey mới nhất - Unikey 4.2 RC4 - hỗ trợ đầy đủ gõ tiếng Việt trong các ứng

Hướng dẫn cách gõ Tiếng Việt Để gõ các chữ cái Việt có dấu bạn phải gõ chữ cái chính trước, sau đó gõ các dấu thanh, dấu mũ, dấu móc. Recommended: Identify UniKey.exe related errors If UniKey.exe is located in a subfolder of C:\, the security rating is 87% dangerous. Sau đây là cách gõ tiếng Việt có dấu (kiểu gõ Telex): Phím aa: â Phím oo: ô Phím ee: ê Phím dd: đ Phím s: Dấu sắc Phím f: Dấu A safe way to stop these errors is to uninstall the application and run a system scan to automatically identify any PC issues.

unikey.exe Click here to run a scan if you are experiencing issues with this process. A unique security risk rating indicates the likelihood of the process being potential spyware, malware or a Trojan. Malwarebytes Anti-Malware detects and removes sleeping spyware, adware, Trojans, keyloggers, malware and trackers from your hard drive.

Quickly and completely remove UniKey 4.0 from your computer by downloading "Should I Remove It?", its 100% FREE and installs in seconds (click the button below).

For Windows 7 and below, if this version is not working well, you can use the older UniKey 4.0 RC2. Apr. 24, 2014: UniKey 4.2 Release Candidate 3, Build 140424: Combined DLL and EXE into a single UniKey single UniKeyNT.exe file. Phiên bản đầu tiên này được viết bằng ngôn ngữ Assembly dành cho hệ điều hành DOS khi anh còn là sinh viên. While about 80% of users of UniKey come from Vietnam, it is also popular in the United States and Australia.

Since most applications store data in your system's registry, it is likely that over time your registry suffers fragmentation and accumulates invalid entries which can affect your PC's performance. Sau khi nhập xong, bạn nhấn vào nút Thêm > Lưu > cửa sổ cấu hình phím tắt sẽ đóng.  Lưu ý: Để phím tắt hoạt động thì tại bảng điều khiển chính của Unikey, Với phần mềm UniKey, bạn nên gõ dấu ở cuối từ và UniKey sẽ luôn tự động đặt dấu đúng vào chữ cái cần thiết.Khi gõ tiếng Việt, trạng thái chữ Known file sizes on Windows 10/8/7/XP are 208,896bytes (62% of all occurrences), 618,496bytes and 5 more variants.